U nang tuyến giáp hay bướu giáp nhân là bệnh lý phát triển trong tuyến giáp. Đây là 1 tuyến nhỏ nằm ở trước vùng cổ. Vậy trường hợp người bị u nang tuyến giáp kèm nhiều bệnh lý có nên dùng sản phẩm thảo dược Oncolysin không?