Ung bướu là một trong những bệnh lý nguy hiểm và trở thành nỗi ám ảnh của mọi gia đình. Đặc biệt, tỷ lệ ung bướu ở Việt Nam đang có xu hướng tăng lên. Việc điều trị ung bướu hiện nay còn gặp nhiều khó khăn vì bệnh diễn tiến phức tạp, mức độ lan rộng nhanh.