Ung thư đại trực tràng khi phát hiện đã có di căn thì việc áp dụng các phương pháp điều trị chỉ có tác dụng hạn chế, kìm hãm sự phát triển thêm của tế bào ung thư, chứ không còn khả năng điều trị triệt căn.