U nhú thực quản là bệnh lý xuất hiện khối u tại vùng thực quản, tùy vào trường hợp mà khối u to nhỏ khác nhau và mức độ nguy hiểm khác nhau. Và cũng tùy vào thể trạng sức khỏe, cách điều trị mà có thể giảm bớt ảnh hưởng hoặc gia tăng mức độ nguy hiểm của u