Tuyến giáp nằm ở trước cổ, dưới đáy của họng. U tuyến giáp có thể là những khối u lành tính (không ung thư) hoặc ác tính (ung thư). Vậy trường hợp người bị u tuyến giáp đã mổ nhưng vẫn còn nhân cần phải điều trị và có chế độ dinh dưỡng như thế nào?