U xơ hoạt dịch sau khi cắt nếu không có chế độ chăm sóc và điều trị đúng cách thì hoàn toàn có thể tái phát lại và gây ảnh hưởng tới sức khỏe.