Mặc dù nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh ung thư đến nay vẫn còn là nhiều câu hỏi chưa có lời giải.