Ung thư tuyến giáp là tình trạng nhân lên bất thường của các tế bào tuyến giáp do sự rối loạn phân chia của các vật chất di truyền ADN. Vậy trường hợp người bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 3 đã mổ nạo vét hạch có khả năng bị tái phát, biến chứng gì không?