Ung thư vòm họng là loại bệnh ung thư xảy ra ở vòm họng. Bệnh này là một dạng phổ biến của ung thư đầu cổ và thường khó phát hiện ở giai đoạn sớm.