Ở ung thư vú giai đoạn 2A, các khối u thường chưa được tìm thấy ở vú, nhưng những tế bào ung thư (lớn hơn 2mm) đã xuất hiện tại 1 - 3 hạch bạch huyết dưới cánh tay hoặc vùng xương ức.