Ung thư vú giai đoạn 3a là giai đoạn khi các tế bào ung thư xuất hiện trong hạch bạch huyết và kích thước khối u có đường kính khoảng 5cm. Tuy nhiên, các tế bào ung thư trong hạch bạch huyết ở giai đoạn này có rất ít, và nhỏ.