Ung thư vú giai đoạn đầu là giai đoạn sớm nhất của ung thư vú. Hầu hết người bị ung thư vú giai đoạn này đều sống sót do các tế bào ung thư chưa đến giai đoạn di căn và dễ dàng điều trị.