Chào chuyên gia. Bạn em đi khám sức khỏe tổng quát thì có ổ hạch bên phải trong bụng, theo uống thuốc 1 tháng mà không đỡ. Xin chuyên gia cho lời khuyên.