Rất nhiều bệnh tật có thể phát sinh từ sự suy yếu của sức đề kháng (miễn dịch) trong cơ thể, đặc biệt là các bệnh ung bướu. Vì vậy, việc nâng cao sức đề kháng hay tăng cường miễn dịch sẽ giúp con người phòng tránh và chống chọi được với sự hình thành của n