Bệnh ung bướu là nhóm bệnh được xếp vào hàng nguy hiểm, chiếm tới 54% nguyên nhân gây tử vong ở người. Tuy nhiên, những triệu chứng ban đầu của bệnh thường mờ nhạt nên rất khó để có thể phát hiện sớm.