U bướu không phải là một bệnh mà là một nhóm bệnh, đến nay có khoảng 200 loại u bướu khác nhau trên cơ thể con người đã được xác định. Đây là nhóm bệnh được xếp vào hàng nguy hiểm bởi thống kê cho thấy, bệnh u bướu chiếm tới 54% nguyên nhân gây tử vong.