U bướu không phải là một bệnh mà là một nhóm bệnh, xảy ra do sự tăng sinh tế bào không kiểm soát. U bướu là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người khi mắc phải. Tuy nhiên hiện nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, bệnh