Một khối u vú có thể là lành tính (không ung thư) hoặc ác tính (ung thư). Trong đó, u vú ác tính có thể gây nguy cơ tử vong cao ở phụ nữ. Đa số những trường hợp u vú bắt đầu từ các ống dẫn sữa, một phần nhỏ phát triển ở túi sữa hoặc các tiểu thùy.