Rất nhiều bệnh lý có thể phát sinh từ sự suy yếu của sức đề kháng (miễn dịch) trong cơ thể, đặc biệt là các bệnh ung bướu.