Mặc dù có thể không phải ai cũng hiểu hết bệnh ung bướu là gì, quá trình hình thành khối ung bướu trong cơ thể ra sao nhưng chúng ta đều hiểu mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm của bệnh ung bướu với cơ thể, thậm chí đến tính mạng.