Hằng năm tại Việt Nam, có khoảng 115.000 người được khám và chữa căn bệnh này (Thống kê của Bộ Y tế từ năm 1980-1985). Tần suất phát hiện bướu giáp nhân qua thăm khám lâm sàng vào khoảng 4% – 7%, qua siêu âm có thể lên đến 16% – 67%.