U sau phúc mạc là các loại u phát triển khoang sau phúc mạc. Mức độ lành tính, ác tính của các u khác nhau nhưng chủ yếu là ác tính.