U nang giả là dạng tổn thương khá phổ biến, chiếm khoảng 20 - 30% trong số các trường hợp bướu nhân tuyến giáp. Vậy người bị u nang giả chảy máu trên bướu nhân có thể sinh con bình thường không ?