Bệnh ung bướu cũng như các phương pháp điều trị ung bướu như: Xạ trị, hóa trị, phẫu thuật... đều ảnh hưởng tới việc cung cấp và chuyển hóa dinh dưỡng của người bệnh.