Trong 5 giai đoạn phát triển ung thư, ung thư đại tràng giai đoạn 2a là giai đoạn ung thư bắt đầu xâm lấn đến các lớp của thành đại tràng thậm chí lan ra cả cơ quan lân cận nhưng nhưng chưa có di căn xa, di căn hạch.