Tại Việt Nam ung thư phổi đứng hàng thứ nhất trong 10 loại ung thư thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Ung thư phổi không còn là căn bệnh quá xa lạ trong cuộc sống hiện nay.