Ung thư tuyến giáp là bệnh lý khi các tế bào ung thư phát sinh từ các tế bào trong tuyến giáp là một tuyến có hình con bướm được nằm ở đáy của cổ. Vậy người bị ung thư tuyến giáp đã xạ trị có dùng Oncolysin được không ?