Khối u ở phổi bắt đầu từ sự phát triển bất thường của các tế bào trong phổi. U có kích thước nhỏ hơn 3cm thường được gọi là nốt, với u kích thước lớn hơn 3cm được coi là khối u. Có rất nhiều phương pháp điều trị những khối u này.