Rất nhiều bệnh lý có thể phát sinh từ sự suy yếu của sức đề kháng (miễn dịch) trong cơ thể, đặc biệt là các bệnh u bướu. Vì vậy, việc tăng sức đề kháng hay tăng cường miễn dịch sẽ giúp con người phòng tránh và chống chọi với u bướu