Hầu hết những người mắc bệnh ung bướu sẽ được khuyên nên kiêng hoặc hạn chế một số thực phẩm không tốt cho quá trình điều trị. Tuy nhiên, người bệnh với tâm lý lo lắng lại thường kiêng khem quá mức dẫn tới cơ thể không có đủ chất, sức khỏe suy yếu.