U mỡ là một lớp chất béo tích tụ dần dần dưới da, nằm giữa da và lớp cơ, thường xuất hiện ban đầu dưới dạng một cục bướu mềm, tròn và không gây đau đớn. Vậy người xuất hiện nhiều u mỡ, có dấu hiệu đau ở các khu vực lân cận cần phải xử lý như thế nào?