Môi trường ngày càng ô nhiễm và nguồn thực phẩm bị nhiễm độc từ các hóa chất khiến sức khỏe con người càng bị đe dọa. Bên cạnh đó, các thói quen không có lợi cho sức khỏe lại khiến độc tố tích tụ, tấn công tế bào.