Bệnh ung bướu là tên gọi chung của một nhóm bệnh lý với khoảng hơn 200 loại khác nhau trên cơ thể con người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh ung bướu chiếm tới 54% nguyên nhân gây tử vong.