U bướu là vấn đề sức khỏe hàng đầu hiện nay và có tỷ lệ tử vong cao.