Selen là một nguyên tố hiếm, có trong cơ thể với hàm lượng rất ít nhưng những tác dụng của Selen lại đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Selen có thể ngăn chặn những rối loạn chuyển hóa, làm chậm quá trình lão hóa và phòng chống một số bệnh m