Bệnh u bướu là vấn đề sức khỏe hàng đầu cho con người trên toàn cầu. Bệnh u bướu chiếm tới 54% nguyên nhân gây tử vong ở người, nhóm bệnh nhiễm trùng chỉ chiếm 16% nguyên nhân gây tử vong.