Bệnh ung bướu là vấn đề sức khỏe hàng đầu cho con người trên toàn cầu. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo về mô hình bệnh tật trong thế kỷ 21: Bệnh ung bướu chiếm tới 54% nguyên nhân gây tử vong ở người, nhóm bệnh nhiễm trùng chỉ chiếm 16%.