Ung thư máu là loại ung thư ác tính, xuất hiện khi cơ thể bắt đầu có hiện tượng bạch cầu gia tăng đột biến. Khi đó, bạch cầu bị thiếu nguồn cấp dinh dưỡng và thường ăn chính hồng cầu - thành phần quan trọng của máu.