Không phải tất cả các khối u lành tính hoặc ác tính đều có triệu chứng. Tùy thuộc vào vị trí của khối u, nhiều triệu chứng có thể liên quan đến chức năng của các cơ quan quan trọng hoặc các giác quan