U bướu không phải là một bệnh mà là một nhóm bệnh, xảy ra do sự tăng sinh tế bào không kiểm soát. Cho đến nay có khoảng 200 loại u bướu khác nhau trên cơ thể con người đã được xác định. Đây là nhóm bệnh được xếp vào hàng nguy hiểm bởi các thống kê cho thấy