Khối u lành tính là các tăng trưởng không phải ung thư trong cơ thể. Không giống như các khối u ác tính, chúng không di căn đến các bộ phận khác của cơ thể. Nhìn chung, khối u lành tính không nguy hiểm, ngoại trừ việc nó có thể gây ra ảnh hưởng tới sức khỏ