Khối u lành tính là các tăng trưởng không phải ung thư trong cơ thể. Không giống như các khối u ác tính, chúng không lây lan (di căn) đến các bộ phận khác của cơ thể. Thế nhưng u lành tính có nguy hiểm không và có cần phẫu thuật cắt bỏ không?