Theo các chuyên gia, bệnh ung thư vú có yếu tố di truyền. Nếu một thành viên trong cùng gia đình mắc bệnh thì khả năng nguy cơ mang gen bất thường làm tăng nguy cơ ung thư vú cao.