U bướu là vấn đề sức khỏe hàng đầu hiện nay và có tỷ lệ tử vong cao. Mục tiêu trong điều trị u bướu hiện nay là tiêu diệt các tế bào u bướu hình thành, ngăn chặn các bước trong quá trình sinh ra tế bào u bướu mới, tăng cường, duy trì toàn trạng cho cơ thể.